ENTEC®

ENTEC® este un îngrășământ cu azot inhibat, care asigură  eficiență optimă a azotului. Compușii de azot fac obiectul proceselor de transformare și de levigare în sol. Atunci când se aplică un îngrășământ standard, până la 50% din azot poate fi pierdut din cauza levigării  sau emisiilor. Cu ENTEC®, transformarea azotatului de amoniu în nitrat este întârziată cu până la 12 săptămâni, datorită inhibitorului de nitrificare. Eliberarea azotului este astfel adaptată nevoilor plantei iar îngrășământul funcționează mai eficient. Inhibitorul de nitrificare contribuie la reducerea pierderilor de nitrați prin poluare și permite o scădere cu 73% a emisiilor de oxizi de azot, un gaz cu efect de seră, cunoscut și ca N2O, în atmosferă.

image description