image description

Care este legătura dintre efectul de seră și producție?

Reducerea gazelor cu efect de seră din agricultură este esențială, pentru a asigura producția de alimente, deoarece agricultura este afectată în mod negativ și de schimbările climatice în curs. Dar ce zici de influența pierderilor de N asupra producției culturilor?

Fertilizanții minerali deși pot avea emisii mari de CO2 în producție, efectul lor global al gazelor cu efet de seră este compensat de randamente ridicate. Agricultura este una dintre industriile care contribuie cel mai mult la emisiile de seră.

Cum putem atenua impactul agriculturii asupra schimbărilor climatice folosind produsele EuroChem:

  • CO2: evitați schimbările de utilizare a terenului (de exemplu, transformarea solului forestier în teren arabil)
  • CO2: Cumpărați un îngrășământ produs de la fabricile moderne de producție eficientă cu emisii reduse (EuroChem operează astfel de instalații cu eficiență ridicată).
  • N2O: Stabilizearea amoniului (NH4 +) cu inhibitori de nitrificare (NI) pentru a evita emisiile de oxid de azot.
  • NH3: Încetinirea hidrolizei ureei cu inhibitori de ureeză (UI) pentru a evita emisiile de amoniac.
  • NO3-:Evitați pierderile folosind UI + NI, tehnici de aplicare a îngrășămintelor de precizie, îngrășăminte de înaltă calitate, cu proprietăți bune de răspândire și aplicați principiile 4-R.

image description
Impactul asupra mediului poate fi, de asemenea, redus semnificativ prin utilizarea unei producții eficiente de îngrășăminte cu reducerea emisiilor. EuroChem operează astfel de instalații de înaltă eficiență
Produsele inhibate oferă agricultorilor un instrument, pentru a reduce contribuția agriculturii la schimbările climatice și a permite o utilizare eficientă a nutrienților (mai mult N pentru culturi).

Produsele inhibate reduc puternic emisiile de gaze cu efect de seră și diminuează astfel efectul schimbărilor climatice asupra agriculturii. În plus, reducerea pierderilor de N și pierderile gazoase au ca rezultat îmbunătățirea culturilor, întrucât mai mult azorămâne pe tere și este disponibil pentru absorbția plantelor pentru a asigura un randament mai mare și o calitate mai mare a recoltelor. În plus, produsele inhibate oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește data cererii. Toate acestea fac ca sistemele de producție să fie mai economice și ecologice, facilitând respectarea reglementărilor de mediu globale sau locale.

[Continue reading about inhibited products here]

ENTEC
UTEC
Share this post
Loturi experimentale și sfaturi de nutriție a plantelor